Yaratıcılık ve Sorgulama

Bir birey yetişirken çevresinde olup biten olayları, canlı ve cansız nesneleri ve doğayı sorgulamaya başlar. Önemli olan, biz yetişkinlerin onların doğasında var olan sorgulama yetisini yok etmemek ve daha sorgulayıcı bireyler olmaları adına okul öğretmenleri ve yönetimi olarak öğrencilere sanattan matematiğe, okul kurallarından doğa deneylerine kadar her konuda sorgulamayı motive edici bir davranış biçimi haline getirmektir. Sorgulayan bireylerin yaratıcı bireyler olacağı gerçeğinden yola çıkarsak eğer sanat, bilim ve sosyal derslerin içeriğinde kullanılacak yaratıcılık ve sorgulama odaklı eğitim modeli çocukların yaşam boyu bu felsefeyle hayatlarını çizmelerine önemli katkı sağlayacaktır.