Eğitim Eşitliği

  1. Sınıf içi eğitimler takımlar oluşturularak verilmeye özen gösterilir. Her öğrenci her dersi aynı zaman diliminde öğrenemeyeceği için, öğretmen takım çalışmaları yaparak öğrenciler arasında bilgi paylaşımı kültürünü geliştirir. Böylelikle sınıfta her öğrenci ders konusunu algılamış olur.
  2. Her öğrencinin öğrenme eğilimi farklıdır. Bu farklılığı gözeterek öğretmen sınıf içi öğrenim metotlarını uygular.
  3. Okul yönetimi ve öğretmen öğrenme geriliği olan çocukların motivasyonunu artırıcı öğretim teknikleri geliştirir.