Saygı ve Sorumluluk

Birey; küçük yaşta empati kurabilen, başkalarına saygı duymayı bilen bir kültürle büyürse eğer yetişkin olduğunda da topluma karşı daha duyarlı, yardımsever ve sorumluluk sahibi olabilecektir. Bu iki değerin içselleştirilmesi ise okul içi koyulacak kurallar ve özellikle drama derslerinde işlenecek hikayelerin öğrencilerin hayatlarına dokundurularak anlatılması ile sağlanacaktır.